מסייעים לחרשים-עיוורים בישראל לחיות חיים מלאים ועצמאיים